الگوهای اینستاگرام

طرح های اینستاگرام

webgenius

طرح اینستاگرام شما چگونه است؟

صادق باش …

فقط دو حالت وجود دارد که این به طور معمول می تواند اینگونه باشد ، شما یا یک تجربه زیبایی شناسی یکپارچه ایجاد کرده اید یا یک خرابکاری درهم و برهم و زننده که این حساب کاربری شماست که باعث می شود در فضای مجازی مردم شما را قضاوت کنند. حساب کاربری اینستاگرام شما چگونه است؟

از آنجا که این پلتفرم برای عکس ایجاد شده است ، جذابیت بصری یکی از عوامل اصلی در موفقیت یا شکستن در کسب موفقیت شما در اینستاگرام است ، چه رسد به اولین برداشت شما از بینندگان. اینستاگرام در سال گذشته به رکورد 1 میلیارد کاربر ماهانه رسیده است ، این شبکه یکی از شبکه های تاثیر گذار و اصلی اجتماعی در دنیاست که نباید در آن بهم ریخته باشید!!!

برای دریافت الگوهای روانشناسی و تاثیر گذار با واحد گرافیک وب جنیوس تماس بگیرید و یک صفحه در خور شان خودتان در فضای اینستاگرام، فیسبوک و پینترست ایجاد کنید.