آمازون – چرا آمازون اینقدر موفق است؟

در سال 1994 جف بزوس شرکت خود ” آمازون ” را تأسیس کرد. و در آگوست همان سال ، نیویورک تایمز این سوال تحریک آمیز را در روزنامه خود پرسید: