نحوه افزودن کدهای CSS

وقتی یک مرورگر یک صفحه سبک را می خواند ، سند HTML را با توجه به اطلاعات موجود در صفحه سبک ، قالب بندی می کند.