انواع سایت – چه نوع وب سایت برای تجارت شما مناسب است

قبل از شروع هر تصمیمی برای طراحی سایت بد نیست با انواع سایت ها و اهداف آنها آشنا شویم.