قیمت سایت چقدر است؟ چقدر باید برای یک سایت هزینه کرد؟

قیمت سایت چقدر است؟ خیلی از ما این سوال را پیش از شروع یک کسب و کار آنلاین از خودمان می پرسیم. قیمت سایت به فاکتور ها ی گوناگونی مانند: