افزودن پس زمینه در css

پس زمینه های CSS از ویژگی های پس زمینه CSS برای افزودن جلوه های پس زمینه برای عناصر استفاده می شود. در این فصل ها ، با خصوصیات پس زمینه CSS زیر آشنا خواهید شد: رنگ پس زمینه تصویر پس زمینه پس زمینه تکرار پیوست پس زمینه موقعیت پس زمینه پیش زمینه (ویژگی مختصر) رنگ […]